Counter-Strike: Global Offensive (5v5)

Participating Teams 6
Solo Participants 0

Relativt standard CS turnering. Bracket layout og format avhenger av deltagelse.

Premier

 • 1. plass: 5 000kr
 • 2. plass: 2 500kr
 • 3. plass: 500kr

Brackets

Brackets kommer.

Timeplan

Kommer.

Map pool

Active Duty:

Inferno, Mirage, Nuke, Overpass, Dust II, Vertigo og Ancient

Regler

Generelle konkurranseregler gjelder i tillegg.

NB: Vi tar forbehold om endringer i reglene.

Gjennomføring

 • Innledende runder spilles med BO1 (best av 1 map). Finalene spilles BO3.
 • Alle deltagere skal være fysisk tilstede gjennom hele matchene. M.a.o. kan ikke ene spilleren sitte hjemme.
 • Begge lagene i en match må registrere oppmøte hos compo-leder minst 15 minutter før matchen starter. Du finner compo-leder i crew-området eller gjennom Discord.
 • Alle spillere må møtes på serveren minst 5 minutter før matchen starter. Matchen skal i utgangspunktet starte på oppsatt tid selv om spillere mangler, men det kan gjøres unntak dersom det informeres til compo-leder at manglende spillere ankommer om veldig kort tid.
 • Lag som stiller med 3 eller mindre spillere ved match-start eller som under matchen får under 3 spillere vil automatisk tape matchen.
 • Finalene spilles på egne PC-er i scene-området med observatører i matchen.
 • Alle lag har én mulighet gjennom hele turneringen til å pause en match. Dette skal avklares med motstanderlaget før matchen pauses. Pausen skal helst vare under 10 minutter. Ved 15 minutter skal matchen fortsette selv om lagene evt. ikke er klare.
 • Ved overtid prøver vi å avslutte matchen og kjører derfor MR3, startmoney 10,000 første lag til 4 runder, sidebytte etter 3 runder.

Serverinfo kommer senere.

Opptak, juksing og tekniske problemer

 • Minst én spiller på begge lagene for hver match må ta opp demo av matchen, for å forhindre cheating og usikkerheter rundt matchen i ettertid. Dette gjøres ved å skrive "record et_passende_navn" i in-game-konsollen, der "et_passende_navn" byttes ut med noe beskrivende, eksempelvis med navnet på laget ditt, navnet på motstanderlaget og nummer for matchen. Skriv "stop" for å slutte opptaket. Opptaket må startes manuelt hver gang du går inn i en match. Du finner opptakene eksempelvis i "C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo" eller hvor enn du har installert spillet. Opptakene skal sendes til compo-leder, eksempelvis ved å laste opp til et fildelingsnettsted (uten reklame-spam) og sende lenken i Discord-kanalen.
 • Dersom et lag ønsker å anklage et annet lag for cheating, skal det i utgangspunktet spesifiseres hvilken match og når i matchen det skjedde, samt annen nyttig informasjon, slik compo-leder kan se gjennom demo av matchen. Compo-leder har ikke tid til å se gjennom en eller flere hele matcher dersom et lag er anklaget, så tidspunkt for når det potensielt skjedde er viktig.
 • Tilknytning til cheating-miljøer o.l. vil føre til utestengelse. Les mer om dette i de generelle konkurransereglene.
 • Ghosting (forskjellige former for å se på motstanderenes skjermer) er ikke tillatt.
 • Scripts og andre verktøy er ikke tillatt.
 • Exploits er ikke tillatt.
 • Dersom noen disconnecter fra matchen, kræsjer eller opplever andre seriøse tekniske problemer, skal matchen pauses umiddelbart. Dette gjøres gjennom kommandoen "pause". Årsaken skal avklares med compo-leder før matchen fortsetter.
 • Hvis krasjen skjer i freezetime eller i starten av runden uten at bomben er plantet eller skade er utgitt, kan det foretas en restart av runden. Dette må skrives i chatten for å gjøre det andre laget oppmerksom på hva som skjer, og informasjon må videreføres til compo-leder slik at runden kan rulles tilbake.
 • Hvis en spiller kræsjer flere ganger og runden må rulles tilbake flere ganger, kan vi ikke ta hensyn til dette og bruke lang tid å spille ferdig matchen og vente, med mindre kompo-pcer er i bruk.