TrøndeLAN 2022: Generelle konkurranseregler

Sist oppdatert 8. august 2022.

Reglene gjelder for alle konkurranser arrangert av Casual Gaming under TrøndeLAN. Konkurranse-spesifikke regler kommer i tillegg.

§1 Deltakelse

§1.1 Alle deltakere i konkurranser må være påmeldt på nettstedet for arrangementet.

§1.2 Alle deltakere må følge med på Discord-kanalen relevant for konkurransen en deltar i, dersom denne eksisterer. Her vil lag/individer bli kontaktet om kamper og resultater. Regler for kontakt kan endres per konkurranse, sørg derfor for å lese igjennom regler for den aktuelle konkurransen.

§1.3 Alle deltakere må være tilstede på arrangementet, med mindre annet er spesifikt informert om. Casual Gaming kan kreve legitimasjon som en del av denne prosessen. Dersom en deltaker ikke kan eller vil legitimeres, kan vedkommende bli diskvalifisert.

§1.4 En deltaker kan ikke være med i to lag innad samme konkurranse. Blir dette oppdaget, kan lagene deltakeren er del av bli diskvalifisert.

§1.5 Arrangementet er rusfritt. Dersom en deltaker besitter eller er under noen som helst form for rus vil deltaker bli utestengt fra arrangementet. Dersom en deltaker har legeattest på doping av medisinske årsaker, kan Casual Gaming godta deltakelse. Energidrikker o.l. regnes her ikke som rus og er dermed tillatt.

§1.6 Casual Gaming har rett til å utestenge enhver deltaker fra alle turneringer ved sterk mistanke om juks, dårlig oppførsel, uetiske handlinger og lignende.

§2 Oppmøte

§2.1 Alle konkurranse har et møte for lagledere før de starter. Dette finner sted 30 minutter før kompo starter, med mindre annet er informert om. Informasjon om endringer vil bli delt på Discord, dersom Discord benyttes.

§2.2 Dersom et lag ikke er klar til start etter 15 minutter fra kampstart, kan laget bli diskvalifisert.

§2.3 Er man mer enn 5 minutter forsinket opptil flere ganger, gjelder det samme som i §2.2

§3 Juks og tilknyttelse cheating

§3.1 Det er ikke lov å drive noen som helst form for juks under turnering. Dersom en blir tatt i dette, fører det til umiddelbar diskvalifisering.

§3.2 Dersom deltakere i konkurranser blir tatt for tilknytting til distribuering eller bevaring av juks i noen som helst form vil denne personen bli utestengt for deltakelse ett år frem i tid.

§3.3 Utestengelser fra VAC, FaceIT og lignende på deltakere og kontoer vil føre til utestengelse i ett år. Dersom deltaker klarer å bevise uskyld, kan Casual Gaming vurdere å oppheve dette.

§3.4 Dersom deltaker/kontoer blir tatt i å ha nye aliaser/kontoer, vil dette føre til forlengelse av allerede eksisterende utestengelser.

§3.5 Lag utestengt av andre arrangementer og turneringer grunnet juks kan bli utestengt fra Casual Gamings konkurranser etter styrets vurdering.

§3.6 Utstyr som fører til fordeler foran andre, f.eks i form av makroer, hacks, scripts, exploits o.l. er ikke tillatt. Dette gjelder også utnyttelse av glitches i spillet som ikke spesifikt er tillatt for konkurransen.

§3.7 Dersom noen anklager andre for juks uten grunnlag, kan det i verste tilfeller føre til diskvalifisering av anklageren dersom det fører til større avbrudd i konkurransen.

§3.8 Vi forbeholder oss retten til å forlenge utestengelsene så lenge vi ser fornuftig. Straffen vil bli vurdert etter alvorlighetsgrad.

§4 Oppførsel og fair play

§4.1 Mobbing generelt i forbindelse med gjennomføringen av konkurranser er ikke tolerert og kan føre til utestengelse fra turneringen.

§4.2 Under konkurranser er det ikke lov å spamme eller flame motstander, da dette distraherer motparten. Dersom dette gjøres kan det føre til diskvalifisering eller tap av aktuell kamp (f.eks under et best-av-fem-set, vil en av kampene bli tapt).

§5 Premiering

§5.1 Premiering gjennomføres ved signering av kontrakt og påfølgende utbetaling til bankkonto.

§5.2 Vi forbeholder oss retten til endringer i premiering frem til konkurransene starter.

§5.3 Lagleder har ansvar for å gi konkurranseleder nødvendig informasjon og skrive under på kontrakten etter fullført turnering.