Regler

(Oppdatert 18.06.2020)

ID og aldersgrense

Alle deltagere må ta med gyldig ID (bankkort m/bilde, pass eller førerkort). Deltagere som ikke ennå har fylt 16 år må ta med signert samtykkeskjema fra foreldre eller foresatte når de ankommer. Det kan være en god idé at deltagere under 16 år ikke deltar alene, men heller sammen med andre. Casual Gaming tar ikke ansvar for mindreårige.

Kommunikasjon

Det er viktig at alle som deltar på arrangementet sjekker Discord-serveren vår (Casual Gaming, lenke i på LAN-siden) jevnlig. Her vil vi dele all viktig informasjon angående arrangementet, våre fasiliteter og konkurranser. I tillegg til dette er dette deltakernes raskeste og enkleste måte å få besvart eventuelle spørsmål til crew. Deltakere som deltar i konkurranser oppfordres til å sjekke Discord ekstra ofte, da all informasjon om konkurransene vil bli publisert her.

Konkurranser

Deltakere i konkurranser plikter seg i å sette seg inn i de gjeldende reglene for de aktuelle konkurransene de er påmeldt. Følg med på Discord-serveren etter endringer i timeplan, regler og annet fra compo-leder.

Rusfritt

TrøndeLAN er et rusfritt arrangement. Alkohol og andre rusmidler kan verken medbringes eller brukes under arrangementet. Eventuelle overtredelser fører til utestengelse fra resten av arrangementet og eventuell politianmeldelse. Dette gjelder også for bruk av rusmidler under arrangementet utenom arrangementlokalene. Vanlige og e-sigaretter er forbudt inne i lokalene. Egne røykeområder finnes utenfor lokalene.

COVID-19

Vi må alltid forholde oss til de gjeldene regler fra nasjonale myndigheter med tanke på smittevern og risiko med tanke på COVID-19. Hvilke regler det gjelder på datoen til TrøndeLAN 2020 er foreløbig uklart, men Casual Gaming og Bitfix Gaming vil følge nøye med og oppdatere seg på hvilke retningslinjer som gjelder. Hver deltager har selv ansvar for å overholde regler og retningslinjer for å holde smitterisikoen til et minimum. Vask hendene ofte med såpe, og nys /host i et papirhåndkle eller armkroken. Bruk antibac om ikke du har tilgang på såpevask.

Strøm

Kontroller eget utstyr! Vi har nulltoleranse for skadet utstyr, og man har selv ansvar for at medbragt utstyr er driftsikkert og ikke medfører brannfare og elektriske problemer. En skadet skjøteledning/strømforgrener kan være svært brannfarlig! Ting man må se etter er typisk brudd i ledning og sprukket plastikk. Det vil bli utført tilfeldige kontroller av mistenkelig utstyr i løpet av arrangementet.

Hver deltaker har rett på minst ett uttak, så vi anbefaler at alle tar med egen strømforgrener. Det er beregnet at det skal være tilstrekkelig med strøm til alle, men ikke ta med unødvendig strømkrevende utstyr siden det kan forårsake at sikringen går for hele raden. Eksempelvis hvitevarer som kjøleskap, vannkoker, mikrobølgeovn o.l. er ikke tillatt. Strøm skal kun benyttes til medbragt konsoll og datautstyr.

Nettverk

Hver deltager har rett på ett RJ45-nettverksuttak fra switchene. Husk derfor å ta med en opptil 10m lang nettverkskabel da det kan være et stykke til nærmeste uttak. Det er ikke tillatt å ta med egne nettverksswitcher, rutere e.l., så ta kontakt med crew hvis du har behov for flere utganger. Det blir også trådløsnett i hallen, men vi kan ikke garantere høy hastighet/båndbredde på det.

Digital sikkerhet

Det er viktig at alle scanner PC-ene sine med antivirusprogramvare og passer på at de ikke er infiserte når dere ankommer. At PC-en din er infisert betyr ikke bare at din egen PC er svekket, men også at det er stor sannsynlighet for at du kan infisere andre sårbare PC-er på LAN-et. Vi anbefaler også at du sjekker at brannmuren på PC-en din er aktivert, slik du reduserer muligheten for å bli angrepet eller infisert, enten fra andre deltagere eller fra internett. Det er også en god idé å låse PC-en din når du går fra den.

Deltakerbånd

Deltakere skal til enhver tid ha på seg deltakerbånd som blir utgitt ved ankomst. Ved inngang i hallen må man vise båndet til vaktene. Det kan bli utført tilfeldige kontroller av bånd i løpet av helgen, ved mangel på dette kan det føre til utestengelse.

Ulovlige deltakere

Personer som har sneket seg inn vil bli bortvist fra området. Eventuelle betalende deltakere som har bistått vedkommende vil også bli utestengt resten av arrangementet.

Respekter andre deltakere

Her gjelder Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»

Soving

Det er ikke tillatt å sove på plassen din av hensyn til brannsikkerhet! Egne adskilte soveområder er satt opp og er eneste plass i hallen det er tillatt å sove. Nødutganger (markert med grønt skilt) må ikke blokkeres, uten unntak! Se på setekartet eller spør crew hvis du er usikker på hvor soveområdene er.

Tyveri, tap og ødeleggelse av utstyr

Det har ikke vært registrert tyveri på TrøndeLAN ved tidligere arrangementer, men vi oppfordrer likevel deltakere til å passe på utstyret sitt. Når man forlater plassen bør man få venner eller de man sitter med til å holde et øyet med tingene sine. Mobiltelefon, nøkler og lommebok bør deltakere ha med seg til en hver tid. Casual Gaming tar ikke ansvar for tyveri, tap eller ødeleggelse av personlige eiendeler. Husk reiseforsikring!

Crew-områder

Avsperrede områder merket med «crew» er kun for crew-medlemmer. Adgang forbudt for øvrige deltakere.