Regler

Reglene sørger for at arrangementet kan gjennomføres på tryggest vis og skal være kjent for enhver deltaker. Brudd på reglene kan føre til umiddelbar utestengelse. Ved spørsmål, kontakt [email protected] eller spør på Discord-serveren.

COVID-19

Vi forholder oss til de gjeldende føringene fra nasjonale myndigheter med tanke på smittevern. Vi ber om forståelse av dette, ettersom overtredelser lett kan medføre smittespredning og avbrytelse av arrangementet. Smittevernet tas seriøst av crew og ved alle brudd på retningslinjene vil det vurderes umiddelbar bortvisning fra arrangementet uten refusjon av billetten.

Personer som viser symptomer på COVID-19, slik som forkjølelse, snufsing, hosting og lignende, vil i utgangspunktet bortvises ved ankomst. Vi anbefaler dermed at deltakere prøver å unngå å bli forkjølt og at deltakere med allergier tar nok allergimedisin for å skjule allergisymptomene, ettersom symptomene ikke lett kan skilles fra symptomer for COVID-19. Personer i karantene/isolasjon som likevel møter opp vil bortvises umiddelbart og potensielt anmeldes. Dersom deltakere får symptomer ila. arrangementet skal vakter kontaktes umiddelbart for å håndtere eventuell smittesituasjon.

Deltakere skal uten unntak holde over én meter avstand til andre personer! Dette gjelder til enhver tid, inkludert ved trange dører og korridorer der man må vente på at det blir plass. Hosting og nysing skal kun foregå i papirhåndkle eller armkrok. Munnbind er valgfritt. For å overholde føringer for maks antall personer ved arrangementet er det kun selve deltakerne med billett som har adgang til hallen, som medfører at foreldre eller andre uten billett ikke kan hjelpe med å frakte utstyr inn og ut av hallen.

Det finnes håndvasker og utsatt desinfeksjonsmiddel i hallen som skal brukes ved ankomst og regelmessig gjennom arrangementet av alle deltakere. Sitteplasser er plassert slik det blir over én meter mellom deltakere. Sitteplassene skal ikke flyttes på eller brukes av forskjellige personer gjennom arrangementet. For sitteplassene er det er kun tillatt å benytte det ene bordet som tilhører sitteplassen og ikke eksempelvis bord som brukes for å opprettholde avstand mellom deltakerbordene.

Soveområdet er satt opp slik deltakere kan sove med over én meter til andre deltakere i alle retninger. Dette medfører også at det er færre soveplasser tilgjengelig. Vi oppfordrer deltakere til å sove på samme plassen gjennom hele arrangementet, eller dra hjem for å sove hvis mulig. Mer informasjon om soveområdet finnes i seksjonen for soveområdet. Dusjer er dessverre stengt gjennom hele arrangementet for å minimere antall kontaktflater, så vi anbefaler å heller ordne seg på toalettene eller dusje hjemme.

Rusfritt

TrøndeLAN er et rusfritt arrangement. Alkohol og andre rusmidler kan hverken medbringes eller brukes under arrangementet. Berusede personer vil ikke slippes inn på arrangementet. Eventuelle overtredelser fører til utestengelse fra resten av arrangementet og eventuell politianmeldelse. Vanlige og e-sigaretter er forbudt inne i lokalene, egne røykeområder finnes utenfor.

Billettsalg

Billetter selges kun fra nettsiden. Deltakere med billett for sitteplass må også reservere sitteplass på nettstedet. Deltakere som ankommer uten billett eller med sitteplassbillett uten setereservasjon vil bortvises frem til dette evt. er i orden. Dette gjøres for at deltakere kan slippes rett inn ved ankomst, for å unngå unødvendig opphoping og økt smittefare ved innslipp. Dersom det skulle oppstå problemer eller vansker med billettbestilling eller setereservasjon kan [email protected] kontaktes.

Adgang

Alle deltagere skal ta med gyldig ID (bankkort m/bilde, pass eller fysisk førerkort) ved ankomst. Deltakere som ikke ennå har fylt 15 år skal ta med signert samtykkeskjema fra foreldre eller foresatte når de ankommer (se lenke på infosiden). Vi anbefaler også at deltakere under 15 år ikke deltar alene, men heller sammen med bekjente. Personer som har sneket seg inn eller bistått med å snike inn andre vil bli umiddelbart bortvist fra arrangementet. Personer som viser symptomer på COVID-19 vil i utgangspunktet bortvises etter diskusjon med crew og billett vil evt. bli refundert. Personer som møter til tross for å være i karantene/isolasjon vil bortvises og evt. anmeldes. Vakter vil også passe på at personer holder god avstand og hygiene ved innslipp.

Deltakerbånd

Ved ankomst blir deltakere utgitt deltakerarmbånd som umiddelbart skal festes rundt håndleddet. Deltakere skal til enhver tid ha på seg deltakerbåndet. Ved inngang til hallen skal båndet vises til dørvakten. Dersom båndet har løsnet eller må fjernes av diverse grunner, skal deltakeren umiddelbart kontakte dørvakt for å få nytt deltakerbånd.

Kommunikasjon

Det er viktig at alle som deltar på arrangementet sjekker Discord-serveren for Casual Gaming jevnlig (se lenke på infosiden). Her vil vi dele all viktig informasjon angående arrangementet, våre fasiliteter og konkurranser. I tillegg til dette er dette deltakernes raskeste og enkleste måte å få besvart eventuelle spørsmål til crew. Deltakere som deltar i konkurranser oppfordres til å sjekke Discord ekstra ofte, da all informasjon om konkurransene vil bli publisert her.

Strøm

Kontroller eget utstyr! Vi har nulltoleranse for skadet utstyr, og man har selv ansvar for at medbragt utstyr er driftsikkert og ikke medfører brannfare og elektriske problemer. En skadet skjøteledning/strømforgrener kan være svært brannfarlig! Ting man må se etter er typisk brudd i ledning og sprukket plastikk. Det vil utføes tilfeldige kontroller av mistenkelig utstyr i løpet av arrangementet.

Hver deltaker har rett på ett strømuttak, så vi anbefaler at alle tar med egen strømforgrener. Det er beregnet nok strøm for at alle kan ta med PC og PC-utstyr (gjennomsnittslig 300W forbruk), men ikke unødvendig, strømkrevende utstyr. Eksempelvis hvitevarer som kjøleskap, vannkoker, mikrobølgeovn o.l. er ikke tillatt.

Vi gjør oppmerksom på at strømbrudd kan forekomme og kommer i utgangspunktet ikke til å refundere billetter grunnet dette.

Nettverk

Hver deltager har rett på ett nettverksuttak fra switchene (Ethernet med RJ45-plugg) som befinner seg mot midtgangen på hver rad. Vi anbefaler minst 20 meter TP-kabel om du sitter halvveis mot veggene, og minst 10 meter om du sitter over halvveis mot midtgangen. Det er ikke tillatt å ta med egne nettverksswitcher, rutere eller lignene nettverksutstyr, men crew kan potensielt innvilge bruk av slikt utstyr ved behov. Det blir også trådløsnett i hallen, men vi kan ikke garantere høy hastighet eller styrke på det.

Vi gjør oppmerksom på at nettverksbrudd kan forekomme og kommer i utgangspunktet ikke til å refundere billetter grunnet dette.

Digital sikkerhet

Alle som medbringer PC skal kjøre/aktivere antivirusprogramvare før ankomst. At PC-en din er infisert betyr ikke bare at din egen PC er svekket, men også at det er stor sannsynlighet for at du kan infisere andre sårbare PC-er på LAN-et. Vi anbefaler også at du sjekker at brannmuren på PC-en din er aktivert, slik du reduserer muligheten for å bli angrepet eller infisert, enten fra andre deltagere eller fra internett. Det er også en god idé å låse PC-en din når du går fra den.

Tyveri, tap og ødeleggelse av utstyr

Det har ikke vært registrert tyveri på TrøndeLAN ved tidligere arrangementer, men vi oppfordrer likevel deltakere til å passe på utstyret sitt. Når man forlater plassen bør man få venner eller de man sitter med til å holde et øyet med tingene sine. Mobiltelefon, nøkler og lommebok bør deltakere ha med seg til en hver tid. Casual Gaming tar ikke ansvar for tyveri, tap eller ødeleggelse av personlige eiendeler. Husk reiseforsikring!

Soving

Det er ikke tillatt å sove på plassen din av hensyn til brannsikkerhet! Egne adskilte soveområder er satt opp og er eneste plass i hallen det er tillatt å sove. Nødutganger og rømningsveier kan ikke blokkeres! For å overholde god avstand for smittevern, er soveområdet satt opp slik deltakere kan sove med over én meter til andre deltakere i alle retninger. Dette medfører også dessverre at det er færre soveplasser tilgjengelig, har du mulighet ber vi deg om å sove hjemme. Vi oppfordrer deltakere som sover i hallen til å sove på samme plass gjennom hele arrangementet, både for å reservere plassen og får å forhindre smittespredning. Vi kan ikke garantere plass til alle, men vi gjør vårt beste for at det skal bli plass til flest mulig.

Begrensede områder

Avsperrede områder, eksempelvis de merket med «crew» eller «ingen adgang» er kun for crew-medlemmer. Øvrige deltakere som entrer avgrensede områder kan bli bortvist fra arrangementet.

Konkurranser

Deltakere i konkurranser plikter seg i å sette seg inn i de gjeldende reglene for de aktuelle konkurransene de er påmeldt. Dette gjelder både de generelle konkurransereglene i tillegg til reglene for de individuelle konkurransene (se lenker på infosiden og composiden). Følg med på Discord-serveren etter endringer i timeplan, regler og annet fra compo-leder.

Respekter andre deltakere

Her gjelder Kardemommeloven: «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.»