Forklaring av premiefordeling TrøndeLan 2016

Vi har innsett at reglene om premiering til konkurransene på TrøndeLan ikke har blitt godt nok forklart av oss i Crew. Denne posten er ment som en forklaring til premiefordelingen og reglene rundt det.

Overwatch ble tatt med som ny konkurranse i år grunnet høy etterspørsel i undersøkelsen sendt ut tidligere i sommer. Vi har reservert 3000kr av premiepotten som tildeles vinneren av den mest populære compoen. Dette er for å sikre at premietildelingen blir så rettferdig som mulig. Følgende setning er også lagt inn i alle reglene: “Vi tar forbehold om justering av premiepotten i med tanke på antall deltagere for å gjøre det mest mulig rettferdig for de påmeldte.” Denne regelen gjør at vi kan kutte premier om enkelte konkurranser får veldig få påmeldte lag. Om en konkurranse har for få lag, kan deler av summen bli flyttet til andre premiepotter. Premiepotten som er stående ved turneringsstart er gjeldene. Vi håper dere har fortsåelse for at vi ønsker å blidgjøre så mange som mulig med dette systemet.