Shoutout til Sponsorer

12/06/2019 14:14

TrøndeLAN er avhengige av sponsorer til å kunne gjennomføres, derfor vil vi rette en stor takk til følgende sponsorer av TrøndeLAN 2019 og Casual Gaming:

Terrahost støtter oss med en dedikert server for hosting av nettstedene våre og andre tjenester.

Trondheim kommune gir oss økonomisk støtte.

Hyperion Midt gir oss økonomisk støtte samt publisering. Vi er en medlemsorganisasjon under Hyperion Midt.