Til foreldre

Om du har spørsmål, er det bare å kontakte oss gjennom Discord, Facebook eller e-post til [email protected].

Yngre/førstegangs deltakere

Dataparty er veldig gøy, men det er viktig å ta vare på seg selv i løpet av helgen. Mat- og drikkeinntak, søvn og frisk luft er viktig for å fungere optimalt og for å ha en fin helg. Hver deltaker er selv ansvarlig for dette, noe som kan være vanskelig for de yngste og de som ikke har deltatt på lignende arrangementer tidligere. Det er også viktig å ha en samtale med barnet sitt angående forventninger og komme til enighet om hvordan man best mulig kan oppnå en fin helg for alle parter.

Viktig informasjon

Deltakere plikter å lese gjennom reglene og annen viktig informsjon som finnes på LAN-siden før oppmøte. Her finnes også informasjon rundt bl.a. COVID-19, kommunikasjon og soveområdet.

Samtykkeskjema

For deltakere under 15 år kreves ut utfylt samtykkeskjema signert av et forelder/en foresatt.

Vakt og sikring

Det vil til enhver tid være våkne vakter, som vil være synlig merket med "CREW". Hovedsakelig vil vaktene sitte dørvakt, stå kioskvakt, eller vandre rundt og desinfisere kontaktpunkter, tømme av søppel osv. Deltakerne kan enkelt kontakte vaktene eller annet crew gjennom Discord-plattformen eller dørvakten.

Lommepenger

Vi har et godt kiosktilbud og anbefaler derfor å sende med lommepenger for å dekke barnas behov i løpet av helgen. Betaling foregår hovedsakelig via Vipps for å forhindre kontakt, men vi tar også kort og kontant dersom nødvendig.