Kreativt: Tegning

Solo Participants 10

Mål

Lag en tegning innenfor et tema som offentliggjøres når LAN-et starter. Digitale hjelpemidler (tegneprogrammer) er tillatt.

Premier

1. plass: 500kr Coop-gavekort

2. plass: Goodie bag

Oppsett og påmelding

Påmeldingen holdes åpen under fram til konkurransen avsluttes lørdag kl. 22:00. Digitalt arbeid leveres som e-post til [email protected] innen fristen. Fysiske tegninger kan leveres fysisk til crew (husk å skriv navn på tegningen slik vi vet hvem den tilhører). Vinneren velges av crew eller Styret i Casual Gaming. Vinneren offentliggjøres under felles premieutdeling kl. 00:00 (midnatt etter lørdag). Vi krever at du tar bilder av arbeidet underveis for å verifisere at det ble laget under LAN-et (se reglene under).

Regler

  • Det er tillatt å bruke digitale hjelpemidler (tegneprogrammer).
  • Det er ikke tillatt å plagiere andres arbeid, inkludert arbeid fra andre deltagere og arbeid funnet på internett.
  • For å verifisere at du har tegnet det selv under LAN-et, krever vi at du tar flere kamerabilder av arbeidet ditt underveis der LAN-et vises i bakgrunnen (eksempelvis 3 stk. tatt med mobilkameraet ditt) og sender det til [email protected] innen konkurransen avsluttes eller rett etter.

I tillegg gjelder generelle konkurranseregler.